DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

KẾ TOÁN THUẾ

Kê khai, thực hiện các nghiệp vụ kế toán và lập Báo cáo Tài chính cuối năm. Tìm hiểu thêm.

RÀ SOÁT SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Kiểm tra và rà soát lại hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo thuế, báo cáo tài chính các năm. Tìm hiểu thêm.

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Đăng ký thành lập doanh nghiệp và thiết lập hệ thống kế toán. Tìm hiểu thêm.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kê khai thuế Thu nhập Cá nhân hàng tháng, hàng quý cho các tổ chức, cá nhân. Quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân. Tìm hiểu thêm.

BẢO HIỂM Y TẾ, XÃ HỘI

Tư vấn, đăng ký và lập biểu mẫu hàng tháng cho Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và Kinh phí Công đoàn. Tìm hiểu thêm.

PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Chuẩn bị hồ sơ phát hành hóa đơn và nộp cho cơ quan thuế. Tìm hiểu thêm.

13

năm hoạt động

95%

khách hàng hài lòng

TIN TỨC

Vì sự thành công vượt trội của khách hàng!

AFTC luôn là một đối tác tin cậy được các học viên và các doanh nghiệp đánh giá cao

LIÊN HỆ

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất.