Dịch vụ Bảo hiểm

Dịch vụ đăng ký BHXH, BHYT lần đầu

  • Hoàn thiện hồ sơ thủ tục ban đầu chuyển cho cơ quan bảo hiểm.
  • Thiết lập hệ thống tiền lương phù hợp cho tổ chức, doanh nghiệp (thiết kế khung lương, làm hợp đồng lao động mẫu, xây dựng và đăng ký quy chế tiền lương…).
  • Lập các tờ khai, biểu mẫu theo đúng quy định hiện hành.
  • Thay mặt tổ chức, cá nhân làm việc với các cơ quan chức năng\Bàn giao hồ sơ và thẻ Bảo hiểm y tế, sổ Bảo hiểm xã hội.

Dịch vụ BHXH, BHYT, BHTN trọn gói hàng tháng

  • Lập các biểu mẫu báo cáo lao động tăng giảm trong tháng.
  • Đối chiếu, thông báo số tiền bảo hiểm phải nộp hàng tháng.
  • Giải quyết các chế độ bảo hiểm: ốm đau, thai sản…Thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho các cá nhân thôi việc.
  • Bàn giao các số liệu khi có yêu cầu.

Tư vấn về thủ tục đăng ký và trích lập, sử dụng Kinh phí công đoàn theo quy định

  • Tính số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và báo lại cho tổ chức
  • Tư vấn thủ tục hoàn kinh phí công đoàn từ liên đoàn lao động quận/huyện (nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động) để doanh nghiệp có chi phí cho hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp.