Giới thiệu AFTC
   Bản in

  

Nền kinh tế hội nhập cạnh tranh cao độ đang đặt ra cho các Doanh nghiệp Việt Nam không ít thách thức, đồng thời cũng mở ra những cơ hội đột phá ngoạn mục!

-          Doanh nghiệp đã hoạch định cụ thể và chi tiết chiến lược dài hạn, kế hoạch kinh doanh ngắn hạn nhằm mang lại thành công vượt trội trong môi trường kinh doanh mới? 

-         Công tác quản trị nhãn hiệu, phân phối, bán hàng, tài chính, kế toán… đã sẵn sàng cho những bước đi tiếp theo đầy tham vọng của Doanh nghiệp?

-         Khâu nào Doanh nghiệp nên làm trực tiếp? khâu nào nên thuê ngoài để mang lại khả năng cạnh tranh cao nhất ?
 
AFTC tập hợp được các thành viên xuất sắc, đã và đang giữ các chức vụ cao cấp trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau tại các Tập đoàn đa quốc gia. AFTC am hiểu sâu sắc và tạo dựng được sự liên kết cần thiết tại các địa bàn kinh doanh trên toàn quốc. Chúng tôi sẵn sàng tham gia tư vấn và cùng thực hiện những kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng của Quý vị tới những mục tiêu cuối cùng.
 
AFTC – Vì sự thành công vượt trội của khách hàng
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
myvan.aftc
thuhuyen.aftc
thanhthuy.aftc
xuanquynh.aftc