Giới thiệu AFTC
   Bản in

           


Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, hai trong nhiều câu hỏi lớn đặt ra về vấn đề nguồn nhân lựcở nước ta. Đó là, làm thế nào để các Doanh nghiệp Việt Nam có thể phát triển năng lực đội ngũ nhân sự một cách nhanh nhất? Đồng thời, làm thế nào lực lượng lao động trẻ, các bạn sinh viên sau khi ra trường có thể tham gia vào môi trường kinh doanh năng động trong một khoảng thời gian ngắn nhất?

AFTC đào tạo theo phương pháp "Đào tạo thực hành". Đây là phương pháp không chỉ giúp học viên nắm bắt kiến thức nhanh nhất, mà có thể thực hiện tốt công việc tại Doanh nghiệp ngay sau đào tạo.

Nội dung khóa đào tạo được thiết kế dựa trên việc khảo sát, phân tích "mức độ sẵn sàng" của nhóm học viên và yêu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra chúng tôi còn đưa quy trình và thủ tục của chính doanh nghiệp vào nội dung đào tạo.

 

AFTC hướng tới cung cấp giải pháp phát triển nguồn lực cho doanh nghiệp như là một bộ phận đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bên ngoài cho các công ty tại Việt Nam. Đồng thời AFTC còn là cầu nối giữa kiến thức và kỹ năng kinh doanh cho các bạn sinh viên thực tâp, mô hình kinh doanh tập sự...

Theo đuổi phương pháp "Đào tạo thực hành", ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn sâu, các giảng viên tham gia cùng AFTC đều có bề dày kinh nghiệm thực tế. Họ đã và đang giữ các vị trí chủ chốt và đạt được những thành công vượt trội trong các lĩnh vực quản lý, đào tạo, tài chính, kế toán, bán hàng, tiếp thị và phân phối. Ngoài ra họ cùng chia sẻ một tâm huyết chung là mong muốn được góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng kinh doanh của cộng đồng Việt.

"AFTC - Vì sự thành công vượt trội"

Để tìm hiểu về Các khóa đào tạo, vui lòng Click vào đây

Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
myvan.aftc
thuhuyen.aftc
thanhthuy.aftc
xuanquynh.aftc